Infrastruktura Transportu

Infrastruktura Transportu

Wydawnictwo: ELAMED

Opis:

„Infrastruktura Transportu” jest wiarygodnym źródłem informacji przeznaczonym dla wszystkich, którym bliska jest tematyka rozwoju infrastruktury transportu szynowego w Polsce. W naszym dwumiesięczniku poruszamy zagadnienia dotyczące inwestycji, innowacji, nowych rozwiązań, materiałów oraz systemów zarządzania infrastrukturą transportu. Prezentujemy: technologie, komentarze i wypowiedzi najlepszych specjalistów z branży, tematykę prawną, wydarzenia i działające w Polsce firmy.

„Infrastruktura Transportu” (Transport Infrastructure) is a reliable source of information for those who are interested in the development of rail transport infrastructure in Poland. In our bimonthly we deal with the issues of investment, innovations, new solutions, materials and management systems of the transport infrastructure. We present: technologies, comments and opinions of the best specialist in the branch, legal aspects, events and companies operating on the Polish market.

Podobne książki