Kwalifikacja Wstępna - podręczniki kat. C i D

Kwalifikacja Wstępna - podręczniki kat. C i D

Opis:

Pierwszy w Polsce podręcznik zawierający wiedzę w zakresie zagadnień objętych kwalifikacją wstępną. Jego układ odpowiada zakresowi tematycznemu bloków programowych kwalifikacji wstępnej opisanych załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 lipca 2008 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU nr 124 z 14 lipca 2008).

Podobne książki