Zrozumieć stres

Zrozumieć stres

Autor: Mariusz Trojański

Wydawnictwo: Akademia Transportu

Opis:

Stres ma bardzo duży wpływ na działalność firm transportowych. Koszty związane ze szkodliwym działaniem wysokiego poziomu stresu przyjmują różne formy, od wysokiej absencji chorobowej, wyższych kosztów ubezpieczenia przez częstą rotację pracowników i konieczność szkolenia nowych do obniżenia wydajności pracy i kosztów ponoszonych w wyniku wypadków drogowych. Dyrektywa Unii Europejskiej 89/391/EEC mówi, że „pracodawca ma obowiązek zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa swoim pracownikom w każdym aspekcie wykonywanej przez nich pracy”. Opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej zalecenia odnoszą się do stresu w miejscu pracy, które dotyczą głównie zapobiegania wysokiemu poziomowi stresu a nie leczenia jego następstw czy objawów.

Podobne książki