Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP

Cena: 52.00zł

Stron: 432

Autor: M. Kizyn

Wydawnictwo: Instytutu Logistyki i Magazynowania

Opis:

"Książka zawiera bardzo obszerny i szczegółowy opis problemów związanych z klasyfikacją, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i/lub mieszanin stwarzających zagrożenie (niebezpiecznych). Autor podjął się trudnego zadania skonsolidowania przepisów WE z przepisami krajowymi i dostarczenia pracownikom magazynów skondensowanej wiedzy na temat przechowywania i obchodzenia się z substancjami i mieszaninami chemicznymi. Ważne jest zwrócenie uwagi na nową rolę pracowników magazynów, którzy zgodnie z rozporządzeniem REACH stają się aktywnymi uczestnikami w łańcuchach dostaw substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie (niebezpiecznych) jako dystrybutorzy lub dalsi użytkownicy. Jest to bardzo cenna pozycja wydawnicza dla osób zarządzających magazynami i pracujących w magazynach. Poradnik może być również materiałem pomocniczym dla studentów kierunku towaroznawstwa oraz uczestników kursów i szkoleń o tematyce „gospodarka magazynowa”. \"

Dr Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Podobne książki