Samochodowy Transport Krajowy I Międzynarodowy. Przepisy Prawne. Tom II wyd.2

Samochodowy Transport Krajowy I Międzynarodowy. Przepisy Prawne. Tom II wyd.2

Cena: 114.00zł

Stron: 795

Autor: : DARIUSZ STARKOWSKI, KRZYSZTOF BIEŃCZAK, WIESŁAW ZWIERZYCKI

Wydawnictwo: SYSTHERM D.Gazińska sp.j.

Opis:

Książka zawiera akty prawne stosowane w transporcie drogowym. Dokumenty i kwalifikacje
kierowcy w transporcie. Formularze umów i zaświadczeń wymagane przy wykonywaniu
przewozu osób lub rzeczy, na podstawie odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i
konwencji. Prawidłowe wypełnianie druków, formularzy i innych dokumentów wymaganych.
Przepisy socjalne. Przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym –
specyfika, zasady. Urządzenia rejestrujące samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas.
Dokumenty w przewozie towarów niebezpiecznych. Ograniczenia i zakazy w ruchu. Bezpieczna
odległość między pojazdami. Systemy pobierania opłat za autostrady w Europie. Sankcje za
nieprzestrzeganie przepisów w transporcie.
Jest to nowa pozycja wydawnicza adresowana do osób zawodowo związanych z branżą
motoryzacyjną, zawodowych kierowców, przewoźników, spedytorów, właścicieli
przedsiębiorstw transportowych, ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego kierowców,
organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych. Liczymy na
zainteresowanie tym tytułem także uczniów szkół technicznych oraz środowisk akademickich,
w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej
wiedzy z obszaru transportu.
Książka ta jest kontynuacją wydanego w 2007 roku tytułu, opracowanego przez specjalistów z
Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. W. Zwierzyckiego, dr inż. K. Bieńczaka oraz dr inż.
D. Starkowskiego.Publikacja ta zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą przepisów prawnych oraz
zmian, jakie w nich zaszły po roku 2008. Od roku 2009 każdy kierowca w transporcie
drogowym będzie musi zdawać egzamin państwowy związany z Świadectwem Kwalifikacji
Zawodowym, zgodnym z dyrektywami UE. W podręczniku zamieszczono wszystkie niezbędne
wiadomości potrzebne do uzyskania wstępnej kwalifikacji i zdania egzaminu wymaganego do
zdobycia ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ.

Podobne książki