TELEMATYKA TRANSPORTU DROGOWEGO

TELEMATYKA TRANSPORTU DROGOWEGO

Cena: 35.00zł

Stron: 206

Autor: Praca zbiorowa pod red. Gabriela Nowackiego

Wydawnictwo: ITS

Opis:

W pracy zdefiniowano termin telematyka transportu oraz przedstawiono genezę telematyki transportu drogowego, która obejmuje trzy etapy. W etapie pierwszym (1970-1980) prowadzono badania i testowano proste, pojedyncze systemy, w drugim (1980-1994) wdrażano sprawdzone systemy do eksploatacji, natomiast w trzecim trwającym aktualnie, doskonali się istniejące oraz buduje zintegrowane systemy telematyczne. Aplikacje telematyczne w transporcie wpływają na płynność ruchu, rozwiązują problemy automatycznego poboru opłat za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu, umożliwiają automatyczną kontrolę prędkości pojazdów, dostosowanie obowiązujących ograniczeń prędkości do aktualnych warunków drogowych i atmosferycznych, kontrolę ciężaru pojazdów oraz przekazywanie innych danych. W pracy omówiono tendencje rozwojowe telematyki transportu oraz dokonano charakterystyki ogólnej telematycznych systemów transportowych, zwracając uwagę na aspekty standaryzacji i interoperacyjności. Szczegółowo przedstawiono rozwiązania w zakresie systemów zarządzania flotą i sterowania ruchem drogowym oraz systemów elektronicznego pobierania opłat drogowych. Ponadto scharakteryzowano scenariusze rozwoju telematyki transportu w latach 2009-2014 oraz ekonomiczne efekty wdrażania telematyki w transporcie.

Podobne książki